בעל העסק, רצוי שיהיה בונה האתר

מי אם לא בעל העסק אמור להיות בונה האתר?