מאחר וה"מדריך לנוכחות אינטרנטית לעסקים קטנים באינטרנט" להלן חברת פאוור מדיה בע"מ, שהיא מנהלת מפעילת מגוון אתרים, ראתה לנכון לפרסם את מדניות ביחס להגנת הפרטיות באתר, ומתחייבת כלפי הגולשים לקיים את מדיניותה.
מטרת המדיניות ליידע את הגולשים, כיצד משתמשת החברה במידע שנמסר ע"י שנאסף ונמסר ע"י המשתמשים באתר.

כללי
אנחנו לא אוספים מידע מזוהה אישית על משתמשי האתר, אלא אם כן הם פנו אלינו ביוזמתם ומסרו לנו את פרטיהם – לדוגמה, בעת הרשמה לרשימות הדיוור באתר או בעת משלוח הודעת דואר אלקטרוני אלינו, או בעקבות פניה באמצעות טופס המשוב המצוי באתר. במקרה כזה ישמרו פרטי הפונה במחשבי האתרים או במחשבים שלנו עצמנו. אבל לא נעביר לשום צד שלישי את פרטיך או כל מידע אודותיך (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים אלה –
בעת שימוש בשירותי האתרים נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמו ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו”ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית ועוד.
רישום לשירותים
ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצרים בהם, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

מאגר המידע
הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה.

השימוש במידע
השימוש במידע שנאסף אצלנו, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר . לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר. לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים – לרבות פרסום מידע ותכנים. כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

החברה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי.מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.
החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי
החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:
א. אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה
ב. במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;.
ג. אם תבצע באתר, פעולות שבניגוד לדין;
ד. אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
ה. אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו לשמור על מדיניות הפרטיות הזו.

Cookies
האתר מיישם טכנולוגיה בשם PHP Session ID המיועדת לשמר מידע לצורך שימוש רצוף באתר. ה- Session ID יופיע כחלק מה-URL של האתר, בסרגל הכתובות (address bar) בדפדפן. ה- Session ID אינו מזהה אותך אישית. הוא גם פוקע ואינו נשמר לאחר שאתה סוגר את הדפדפן. במלים אחרות, כל עוד לא מסרת לנו מי אתה – אנחנו לא יודעים מי אתה.
אבל יש שירותים שאנחנו משלבים באתר, והם משתמשים בעוגיות: שירותי הסטטיסטיקה של גוגל (ראו פרטים נוספים למטה), כפתורי ה- Like של פייסבוק ו- Google +1 של גוגל, וגם התוסף AddThis.פרסומות של צדדים שלישיים
החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה

אבטחת מידע
במחשב המאחסן את האתר ובקוד-המחשב של האתר עצמו מיושמים עקרונות ומערכות לאבטחת מידע. בעוד שאלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לאתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, אנחנו לא מתחייבים שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע שבו.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל :
שמריהו יונה
רח' הנטקה 12/א חיפה, מיקוד: 34606
טל: 04-8111415
פקס: 077-7009404
אימייל : [email protected]

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.