register article marketing t-y

איזה כייף שנרשמת לשיעור בכתיבה שיווקית

נפגש ביום ראשון ה 7.2.2016 ברח החילזון 3 ברמת גן

במכללה הישראלית לטנולוגיה ותיקשורת

קומה 2 בכיתת הדס