מבוא לעולם השיווק האינטרנטי – בניית תשתיות

1. צרפתי את מצגת הסרטון
שיעור 2

2. מתחת לסרטון של השיעור השני תיראו שני סרטוני העשרה
א. כלי מילות המפתח
ב. איך לפרסם בעשרית המחיר

3. השיעור השני חלק 1 וחלק 2+3 מצורפים יחד

חלק א

חלק ב + ג ביחד

א. כלי מילות המפתח

ב. איך לפרסם בעשרית המחיר