אודישן של שרלוט ויונתן סיפור אנושי מעורר ומרגש

סיפור אנושי מרגש שרלוט רואה ביונתן את מה שהסביבה לא ראתה, שרלוט ראתה את נשמתו של יונתן, בעוד שהסיבבה ראתה את חיצוניות המגודלת של יונתן, מן הסתם לא הייה קל לשרלוט להתמודד עם ביישנותו והדימויי העצמי הנמוך של יונתן, שהיה צריך לעבור כברת דרך עצומה כדי להניעו להסכים לשיר ולהעלות על הבמה.
גדולתה של שרלוט ביכולתה להתגבר על פחדיו של יונתן ולטעת בו את האמונה, שהוא יכול לעלות על הבמה חרף תגובות הקהל.