ניהול אתר בהתאם לעקרונות קידום אתרים

חלק א
היה קצר בגלל התקלות באינטרנט בעירכה פשוט הסרתי

חלק ב