שיעור 2 20.3.2016

בשיעור השני:

א. הקמנו את דף הנחיתה ברב מסר
ב. עברנו על העקרונות לבניית תהליך בניית קמפיין בפייסבוק

הרשמה לקורס פייסבוק להדרכה על הקמת דפי נחיתה

רב מסר – חזרה כללית + דף נחיתה

פייסבוק – עקרונות לבניית תהליך בניית קמפיין בפייסבוק